آسیب ۶۰۰ میلیاردی به کشاورزی سیستان و بلوچستان/ کمبود واکسن و سم در مناطق سیل زده