آیین اختتامیه و تقدیم لوح به غرفه داران پنجمین همایش بین المللی و نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان ایران