اخبار ویژه کشاورز پلاس، با گویندگی محمد رضا حیاتی، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸