اخبار ویژه کشاورز پلاس، با گویندگی محمد رضا حیاتی، ۳ تیرماه ۱۳۹۸