اخبار ویژه کشاورز پلاس، با گویندگی محمد رضا حیاتی، ۱۰ تیر ۱۳۹۸