اخبار ویژه کشاورز پلاس، با گویندگی محمد رضا حیاتی ۱۲ تیر ۱۳۹۸