اخبار ویژه کشاورز پلاس، با گویندگی محمد رضا حیاتی ۲۳ تیر ۱۳۹۸