اخبار ویژه کشاورز پلاس، با گویندگی محمد رضا حیاتی ۱۶ تیر ۱۳۹۸