اخبار ویژه کشاورز پلاس، با گویندگی محمد رضا حیاتی ۱۸ تیر ۱۳۹۸