اخبار ویژه کشاورز پلاس، با گویندگی محمد رضا حیاتی ۳۱ تیر ۱۳۹۸