اخبار ویژه کشاورز پلاس، با گویندگی محمد رضا حیاتی ۹ مرداد ۱۳۹۸