استفاده از جی پی اس برای کوچ عشایر/ تفاهم نامه بیمه دام های عشایر منعقد شد