بازدید دکتر عطااله اشرفی اصفهانی از ستاد توسعه فناوری نانو