بهمن افراسیابی معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور در گفتگو با خبرنگار کشاورزپلاس :حدود ۲۰۰هکتار جنگل در گچساران طعمه حریق شد