به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شرکت نوین زعفران