تاسیس صنایع تبدیلی سبزیجات در حاشیه پایتخت/ ۵۶ هزار شغل با ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ایجاد شد