تبریک سال جدید به ملت شریف ایران از کلام حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی ومدیر عامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران