تشریح برنامه های آموزشی نمایشگاه خوراک دام و طیور و آبزیان ایران از زبان مهندس صارمی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی