تلاش های اتاق بازرگانی ایران در خصوص آب از زبان غلامحسین شافعی در همایش روز ملی آب