توصیه های شادی پریدر ،اولین استاد بزرگ شطرنج جهان در ایران ، در خصوص روز درختکاری/ ۱۸ اسفند ماه / فرهنگ سرای بهمن