حرف های بدون سانسور مردم درباره سبد یلدا/ با بسته معیشتی چقدر آجیل و میوه می توان خرید؟