حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تأمین کامل میوه در ایام عید خبر داد.