داراب حسنی مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک در حاشیه بازدید از طرح پایلوت سایبان باغات کشور به خبرنگار کشاورزپلاس گفت:با سایبان باغات میتواند راندمان و بهره وری را افزایش دهد