دعوت سازمان چای کشور از عموم مردم به بازدید از اولین جشنواره ملی چای کشور؛ در لاهیجان، پایتخت چای ایران