دلیل تاخیر پرداخت تسهیلات تشریح شد/گلخانه ها و سیل زدگان در اولویت هستند