دکتر خالدی مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی؛ توسعه کسب و کارهای کشاورزی (Agribesnis) فرصتی برای “اشتغال” و نقش آفرینی “مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی”