دکتر علایی مقدم قائم مقام سازمان امور عشایر در گفتگو با خبر نگار کشاورز پلاس: نهادینه شدن الگوی جهاد کشاورزی در تمام بخش های کشور مشهود است