ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران: ۶ میلیون تن تولیدات کشاورزی در ۱۷۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی در تهران