راه تشخیص گلاب خالص از تقلبی و آشنایی با برخی از خواص عرقیات گیاهی