سلطان محمدی رییس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه تهران: بیان رتبه و جایگاه صنعت گل در جهان و راهکار صادرات گل