سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی و رئیس انجمن ارگانیک ایران: خاوازی یک شخصیت فرهیخته علمی و فرهنگی است تمام دنیا به دنبال جوان گرایی است