سیل به محصولات شمال آسیب نزد/ اعلام آمادگی برای صدور مرکبات