دکترشاهرخ رمضان نژاد در آیین افتتاحیه نمایشگاه ایران سبز : سرلوحه کار ما در سال رونق تولید،کمک به افزایش بهره وری است.