علی شریعتی مقدم رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفتگو باخبرنگار کشاورزپلاس: از دولت درخواست داریم تا مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادر کنندگان دارای اهلیت را به نحوه مطلوبی رفع نماید