قرعه کشی باشگاه مشتریان کشاورز پلاس با حضور آقای رحمانی شهردار منطقه ۲۱ تهران