قسمت اول گفتگوی ویژه کشاورزپلاس با مهندس غنی زاده مدیر عامل سازمان تعاون روستایی کشور کشاورزان نیازبه یک رسانه دارند تا بتوانند پیام های خودرا منتقل کنند منتظر قسمت های بعدی باشید