قسمت دوم گفتگوی ویژه کشاورزپلاس با مهندس غنی زاده مدیر عامل سازمان تعاون روستایی کشور امسال در تهران غرفه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی راه اندازی می شود منتظر قسمت های بعدی باشید