۴قسمت چهارم گفتگوی ویژه کشاورزپلاس با مهندس غنی زاده مدیر عامل سازمان تعاون روستایی کشور محور توسعه کشور می تواند کشاورزی باشد منتظر قسمت های بعدی باشید