ماهیان زینتی جا ماندند/بازار کساد ژن‌های اصلاح نشده