متهم ردیف اول پرونده طلای سفید/ چگونه سیاست های کور، تولید را به خاک سیاه نشاند