مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی اعلام کرد/صیادان وام ازان می‌گیرند