مراسم روز جهانی غذا در ایران برگزار نشد/ افزایش گرسنگی در غرب آسیا