مراسم معارفه جوان ترین رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور برگزار شد