انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی تشکیل شد/ برنامه ریزی برای ایجاد رابطه پایدار تجاری چند جانبه