نماینده فائو در ایران در گفتگو با خبرنگاران کشاورزپلاس گفت: فائو در ایران هم‌اکنون در حال اجرای دو پروژه متمرکز برحفظ خاک و احیای اراضی در شش استان کشور است