هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی ۱۷ دی ماه برگزار می شود/ نهاده سالم ضامن سلامت است