هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی برگزار شد/ قادر به تولید ۴.۸ میلیون تنی کود نیستیم