هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی برگزار شد/ تولید محصول سالم برای ۸۰ میلیون ایرانی