هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی برگزار شد/ مسلح به دانش روز جهانی شویم