واردات هوشمندانه، قیمت محصولات را کاهش می دهد/ صرفه جویی ۲۰ برابری در خرید شکر